Ηindurch

Για το έργο: 

Το βλέμμα, ενεργό πίσω από την κλειδαρότρυπα..., στην ακτίνα μιας κάνης όπλου..., διαμέσου του φακού μιας κάμερας..., και... Μέσα σε μια υπόγεια υπονοούμενη διαδρομή, πέντε σημεία-πρόσωπα κλείνουν το μάτι στο κοινό, προτείνοντας πέντε διαφορετικές εκδοχές Ριπής έναντι της Θέσης. Η κάθε εν δυνάμει ηρωίδα εξελίσσει στο ατομικό της χωρόχρονο μια μικρή βιογραφία, ενώ ταυτόχρονα δέχεται αντίσταση από την έμμονη ισχύ του συνόλου. Σαν πειραματόζωα μέσα σε μια επικαλυμμένη βία, τα πέντα σημεία θα οδηγηθούν σε έναν γύρο διαδοχικού θανάτου. Παρατηρητές πρημηδόν. Επι στόχον. Άρξατε πυρ. .

Labotheater 2006 (Φεστιβάλ Internationale Tanzwoche, Δρέσδη) / Θέατρο Ροές 2011 (10o Φεστιβάλ Ελλήνων Χορογράφων, Αθήνα)